Activiteiten (totalen)
De afdeling Samenleving heeft de volgende activiteiten:
Nr.
Activiteiten
Lasten
Baten
62410000
Openbaar basisonderwijs, ABB
154.915
53.321
62410010
Openbaar basisonderwijs, personeel
4.755.402
4.587.204
62410020
Willem Lodewijckschool, Bourtange
58.155
54.573
62410030
Basisschool Interschool
75.448
73.948
62410040
Plaggenborg, Jipsinghuizen
49.808
52.016
62410050
Op d’Esch, Sellingen
31.247
31.867
62410060
De Vlinder, Ter Apel
128.076
141.162
62410070
De Klimop, Ter Apelkanaal
65.585
60.474
62410080
De Clockeslach, Vlagtwedde
38.681
39.125
62420000
Huisvesting openbaar onderwijs
390.952
78.880
62420010
Huisvesting bijzonder onderwijs
293.484
75.421
62420020
Huisvesting RSG Ter Apel
825.973
0
62420030
Huisvesting Dollard College Bellingwolde
21.344
0
62420040
Huisvesting VO asielonderwijs Westermarke
14.354
19.808
62430000
Bijzonder basisonderwijs, algemeen
85.000
0
62430010
Lokaal onderwijsbeleid
151.634
32.833
62430020
Voortgezet onderwijs asielzoekers
15.183
0
62430030
Onderwijsondersteuning
111.342
0
62430040
Onderwijsachterstandenbeleid
681.701
672.388
62430050
Logopedie
185.679
0
62430060
Leerlingenvervoer
596.526
5.966
62430070
Volwasseneneducatie
0
0
62430080
Leerplicht
70.324
0
62510000
Sportstimulering
395.562
12.500
62520100
Zwembad Ter Apel
271.751
42.650
62520110
Zwembad Sellingen
229.089
48.200
62530000
Subsidies muziekscholen
325.108
0
62530010
Subsidies cultuur
132.353
13.846
62530020
Subsidies cultureel erfgoed
91.965
0
62540000
Streekmuseum De OudeWolden
322.059
129.482
62560000
Subsidies bibliotheken
541.057
29.927
62610000
Jeugdbeleid
788.192
0
62610010
Ouderenbeleid
426.175
7.207
62610020
Algemeen maatschappelijk werk
470.289
0
62610030
Buurtwerk
138.367
0
62610040
Kinder en peuteropvang
616.864
63.863
62610050
Welzijnsactiviteiten
403.861
0
62610060
Bureau Slachtofferhulp
9.895
0
62610070
Huisvesting Steunstee’s
28.981
1.457
62610080
Vluchtelingen en statushouders
174.453
61.904
62610090
Algemene voorzieningen (WMO), incl. eigen bijdr.
479.052
0
62620000
Eerstelijnsloket (WMO)
1.036.955
0
62620010
Eerstelijnsloket (Jeugd)
386.038
0
62620020
Centra voor Jeugd en Gezin
412.122
0
62630000
Algemene bijstand
7.100.604
6.939.500
62630010
Uitvoering IOAW/IOAZ
786.895
0
62630020
Uitvoering Bijstand zelfstandigen
301.944
193.350
62630030
Bijzondere bijstand en armoedebeleid
1.427.783
21.500
62630040
Kwijtscheldingen
87.000
0
62630050
Fraudebestrijding
95.324
0
62640000
Sociale werkvoorziening
9.642.078
0
62650000
Werkdeel WWB
2.053.213
972.000
62650010
Inburgering nieuwkomers
0
0
62650020
TDC
352.054
62.500
62660000
Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)
764.833
5.000
62671000
Maatwerkvoorzieningen immaterieel (WMO)
5.076.672
30.000
62671010
PGB immaterieel (WMO)
762.897
10.000
62671020
Eigen bijdragen immateriële voorzieningen (WMO)
43.272
225.000
62671030
Schuldhulpverlening
376.000
0
62672000
PGB immaterieel (Jeugd)
660.000
0
62681000
Opvang en beschermd wonen (WMO)
144.871
129.680
62682000
Transitiearrangement nieuwe taken (Jeugd)
5.246.764
0
62710000
Gezondheid
578.648
9.988
52000020
Algemeen beleid bijstand
0
0
52000030
Intake
0
0
52000040
Aanvraag periodieke uitkering
0
0
52000050
Aanvraag bijzondere bijstand
0
0
52000060
Onderzoeken
0
0
52000070
Toetsing
0
0
52000080
Bezwaar en beroep
0
0
52000090
Administratieve verwerking
0
0
52000200
Kostenplaats Afd. Samenleving
0
0
Totaal
51.981.851
14.988.540